bullet-icon-img Thiết bị văn phòng

Tủ nhựa Tabi-S 55*41*104.8cm
Tủ nhựa Tabi-S 55*41*104.8cm
1.230.000

Tủ nhựa Tomi A4 26*34.2*50cm
Tủ nhựa Tomi A4 26*34.2*50cm
275.000

Kệ nhựa lớn Duy Tân 63.5*40*72cm
Kệ nhựa lớn Duy Tân 63.5*40*72cm
235.000

Kệ dép inox 4 tầng 25*60*80cm
Kệ dép inox 4 tầng 25*60*80cm
315.000

Kệ báo inox 4 tầng
Kệ báo inox 4 tầng
215.000

Ghế dựa inox mặt nệm cao 50cm
Ghế dựa inox mặt nệm cao 50cm
125.000

Ghế inox mặt trơn cao 30cm
Ghế inox mặt trơn cao 30cm
92.000

Ghế dựa nhỏ Duy Tân No.714 34*39*64cm
Ghế dựa nhỏ Duy Tân No.714 34*39*64cm
62.000

Ghế dựa lớn Duy Tân No.699 52*42*84cm
Ghế dựa lớn Duy Tân No.699 52*42*84cm
124.000

Bàn inox chữ nhật 100*60*75cm
Bàn inox chữ nhật 100*60*75cm
710.000

Bàn nhựa chữ nhật Duy Tân No.821
Bàn nhựa chữ nhật Duy Tân No.821
125.000

Đầu RJ45
Đầu RJ45
8.500

Top