Khái niệm về cuộc sống

Văn Phòng Phẩm Anh Phước
Cuộc sống được coi là thời gian thời gian giữa hơi thở đầu tiên của bạn và lúc kết thúc của nó ở cơ thể bạn . Nó không bao giờ có lại một lần nữa trong thế giới này .
Bây giờ nó phụ thuộc vào số lượng các nguồn tài nguyên trong tay của bạn . Bạn cần phải kiếm được cuộc sống của bạn , và thực tế rằng bạn có một khung thời gian riêng của mình và người khác sẻ không có được như bạn . Nếu bạn đang được may mắn có một số kỹ năng hay kỹ thuật nên chia sẻ nó với những người không may mắn khi không có được nó.
 
Sống cuộc sống rất dễ dàng và khái niệm đơn giản , khái niệm mà trong đó bạn phải đảm bảo rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và được hưởng phước lành. Giúp đỡ người khác sẽ giúp bạn rất nhiều lời cầu nguyện mà là từ sâu bên trong trái tim của người nhận . Cùng một cách bạn nên biết ơn Tạo Hóa đã tạo ra một thế giới xinh đẹp như vậy, với suối , hồ, núi , đá, cây , đại dương , xong không ai có thể đếm hết tất cả. Có rất nhiều phước lành trong hành tinh trái đất này chỉ dành cho con người , con người vẫn đang chiến đấu với các nguồn lực vốn đã có . Họ không chắc chắn về tương lai, phủ nhận đức tin và làm cho nỗ lực thay đổi .
 
Bạn không thể thay đổi được những gì đã sảy ra khi bạn nói hay khi bạn đã làm. Nhưng nó sẻ được chia thành các nhóm để bạn có thể được đền bù dù lớn hay nhỏ với những gì đã làm , cho bạn hoặc cho một người khác . Trên con đường cuộc sống của bạn đã chọn dù là tốt hay xấu thì chính bản thân chúng ta sẻ lựa chọn và trãi qua. Tất cả mọi người trên thế giới này đều mong muốn sống trong hòa bình. Có được hòa bình cuộc sống sẻ diển ra như mong muốn của chúng ta.
 
Nếu bạn đang khao khát có được một thứ mà bạn chưa bao giờ có, bạn phải chấp nhận với việc làm những thứ mà bạn chưa bao giờ làm.

Google+- -Aptech -Tập học sinh -Giấy Photocopy - www.anhphuoc.com.vn